Klachtenregeling

Voor Tie-Rex is service naar de klant ontzettend belangrijk. Mochten er toch eventuele klachten zijn over de kwaliteit van het product, de service of andere aspecten van de bedrijfsvoering, dan kun je deze schriftelijk kenbaar maken door  te mailen naar info@tierex.nl

 

Ik zal meteen aan de slag gaan met uw klacht en u binnen 14 werkdagen een reactie geven. In onderling overleg zullen we dan zoeken naar een juiste oplossing, bijvoorbeeld het product kosteloos vervangen of repareren. Indien we er onderling niet uit kunnen komen, kun je je klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).