Disclaimer

De informatie op deze webshop over de aangeboden producten en diensten van Tie-Rex is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. Tie-Rex besteedt de uiterste zorg    aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de weergegeven informatie. Het kan zijn dat na onbepaalde tijd bepaalde informatie verandert en onjuistheden of onvolledigheden ontstaan. Tie-Rex zal haar uiterste best doen om een fout        of onjuistheid in deze webshop zo snel mogelijk te herstellen. Tie-Rex kan geen garantie bieden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

 

Tie-Rex heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, op elk moment aan te passen, te verbeteren of onderdelen te verwijderen zonder voorafgaande mededeling te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is. Tie-Rex aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden (links) en door derden gehanteerd privacybeleid.

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende tekstuele en/of grafische materialen (waaronder alle teksten, afbeeldingen, foto’s en logo’s) liggen bij Tie-Rex. Het is niet toegestaan deze materialen te verveelvoudigen, te kopiëren, openbaar te maken (in welke vorm of op welke wijze dan ook) en op te slaan in een geautomatiseerd (gegevens) bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tie-Rex.